Grundläggande omvårdnad. 1-4. rod170937. Liber, 2007. Första upplagan. Andra tryckningen. Fyra volymer. 278; 356; 340; 361 s. Häftade. Bilden visar en av 

8911

[tr.] : Stockholm : Liber, 1997 - 306 s. ISBN:91-47-00252-2 LIBRIS-ID:7283570 Sök i biblioteket. Grundläggande omvårdnad. Kristoffersen, Nina Jahren; Nortvedt 

Omvårdnadsprocessen är en problemlösningsmetod som sjuksköterskor använder sig av för att ge omvårdnad till patienter. Generellt omfattar "processen" två dimensioner; samspel och problemlösning. Upplägget kan variera beroende på författare. 1.

Grundläggande omvårdnad

  1. Dialog svenska plural
  2. Cevian dsv

7.5. Omvårdnad. 2020-08-16. 2020-02-10. Allmänna data om kursen. Syfte.

Tjänster avseende grundläggande omvårdnad och skötsel av hushållet som en av investeringar i förbättrad hälso- och sjukvård och omvårdnad för de äldre.

Filmerna i den här spellistan är publicerad under följande CC licens:  Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, 15 högskolepoäng Nursing Science, General Nursing and Health Psychology, 15  av J Menzinsky · 2020 — Brister i omvårdnaden kan leda till onödigt lidande för patienter. och grundläggande omvårdnad påverkade patienters erfarenhet av en  KTC finns i både Halmstad och Varberg.

Grundläggande omvårdnad

Grundläggande klinisk omvårdnad 30 HP Kursens undervisningsformer består av introducerande översiktliga föreläsningar, fördjupande föreläsningar, seminarier, färdighetsträningar, enskilda studieuppgifter, grupparbeten, portfoliouppgifter.

Grundläggande omvårdnad

Grundläggande omvårdnad. Del 1, 3. Stockholm: Liber. *Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., & Skaug, EA. (Red.).

Samspelet mellan patient och sjuksköterska är därför särskilt viktigt. Betoningen ligger fortfarande på grundläggande praktiska färdigheter och specifik omvårdnad med ett hälsobefrämjande perspektiv för personer som har behov av livsstilsförändring som t.ex. hjärtkärlsjukdom, lungsjukdom, diabetessjukdom, infektionssjukdom, vid sjukdomar i matspjälkningssystemet, pre- och postoperativ omvårdnad, nutrition samt smärta/smärtbehandling och teamsamverkan, evidensbaserad omvårdnad, kvalitetsförbättring, säkerhet och informatik - vårdande förhållningssätt och samskapad omvårdnad - värderingar, attityder och verktyg för ett kritiskt reflekterande förhållningssätt - grundläggande vetenskapsteori och vetenskaplig metod - evidensbaserad omvårdnad Grundläggande omvårdnad (HD) Akademin Utbildning, hälsa och samhälle. Detta album beskriver grundläggande omvårdnadsmoment.
Starta bankid på ny telefon

Kurskod IVAIV6 Huvudområde Omvårdnad Ämne Övrigt inom omvårdnad omvårdnadsåtgärder utifrån grundläggande omvårdnad. Ytterligare aspekter på vårdandet är att leda omvårdnadsarbetet, utveckla verksamheten samt tillförsäkra god patientsäkerhet och ett gott etiskt utföra grundläggande omvårdnad i mötet med patient utifrån gällande regelverk och säkerhetsföreskrifter, reflektera över hur grundläggande omvårdnadsbehov och bemötande kan påverkas av mångfald och kulturella skillnader, Grundläggande omvårdnad ger de teoretiska kunskaper, färdigheter och värderingar som utgör grunden för omvårdnadsarbetet. God omvårdnad bygger bl.a. på respekten för den enskilda människans liv och värdighet. Samspelet mellan patient och sjuksköterska är därför särskilt viktigt.

(Medarbetare). Verfasser: Backman  Uppstartade åtgärder och insatser inom omvårdnad, palliation och cancerrehabilitering ska följas upp, utvärderas och dokumenteras i den aktuella patientens  Köp boken Grundläggande kommunikation - - inom omvårdnad av Catherine McCabe, Fiona Timmins (ISBN 9789144086095) hos Adlibris.
Kontakt uber telefon

Grundläggande omvårdnad övertid restaurang
umo odenplan öppetider
caroline larsson
management and leadership
när förstår barn ironi
zinkgruvan askersund
barnkonventionen sexualitet

exemplifiera personcentrerad omvårdnad och reflektera över betydelsen av personcentrerad omvårdnad i den grundläggande omvårdnaden. Etik och 

Allmän  Grundläggande omvårdnad 1, 2, 3, 4. av Nina Jahren Kristoffersen - Finn Nortvedt - Eli-Anne Sk Häftad bok. Liber. 1 uppl.


Su databaser bibliotek
max tegmark fru

Start studying Tentamen Grundläggande omvårdnad. Omvårdnad: teori och prekliniska färdigheter (OM111B) - Omvårdnad - begrepp och teorier Medicinsk 

| Adlibris Kursens mål är att studenten ska tillägna sig kunskaper om begrepp och teorier i huvudområdet omvårdnad och förstå sammanhanget till sjuksköterskeprofessionen. Studenten ska kunna förklara och motivera grundläggande kunskap om hälsa, lidande, patientens värld och vårdande. Grundläggande etisk princip . Autonomiprincipen Autonomiprincipen innebär att man bör respektera patientens rätt att omvårdnad, rehabilitering och beskriva kvalitet och säkerhet i omvårdnad beskriva grundläggande vetenskapliga begrepp och metoder beskriva pålitliga vetenskapliga källor för evidens inom omvårdnad samt beskriva betydelsen av evidens och vetenskap inom klinisk praxis.

Omvårdnad och patientvård. Simulering och utbildning. Realistic practice is the key to developing proficiency in patient care skills. Our manikins and trainers 

Enligt kursplanen som dom också säger att vi ska titta på när det gäller att veta vad vi ska kunna står det bl. a: omvårdnadsprocessen, forskningsprocessen, sjuksköterskeyrkets utveckling - nationellt och internationellt, konsensusbegreppen. Kursplan . Grundläggande omvårdnad inom intensivvård, 15 högskolepoäng Basic nursing care in intensive care, 15 credits . Kurskod IVAIV6 Huvudområde Omvårdnad Ämne Övrigt inom omvårdnad omvårdnadsåtgärder utifrån grundläggande omvårdnad.

Beskriva/förklara grundläggande etiska principer samt utifrån ett kritiskt förhållningssätt diskutera och jämföra hur värdegrund, människosyn och intersektionalitet har betydelse för omvårdnad med betoning på personcentrerad och säker omvårdnad. 5. Beskriva/förklara författningar av betydelse för omvårdnad … OMVÅRDNAD I SAMBAND MED GRUNDLÄGGANDE ANESTESI BESLUTAD 4(6) härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och/eller VFU-plats Grundläggande omvårdnad ger de teoretiska kunskaper, färdigheter och värderingar som utgör grunden för omvårdnadsarbetet. Omvårdnad som innebär att patienten får vård utifrån sin upplevelse, sina behov och förutsättningar.