Språklig intelligens. • Logisk-matematisk intelligens. • Rumslig intelligens. • Kroppslig-kinestetisk intelligens. • Musikalisk intelligens. • Social intelligens.

8051

2016-01-18

Kroppslig – kinestetisk intelligens är förmågan att använda hela kroppen eller delar av kroppen (som handen eller munnen) föra att lösa problem eller skapa produkter. Musikalisk – rytmisk intelligens innebär skicklighet i att utföra, komponera och uppskatta musikaliska mönster. Gardners sju olika intelligenser är: Språklig (lingvistisk) intelligens; Logisk-matematisk intelligens; Musikalisk intelligens; Kroppslig (kinestetisk) intelligens; Visuell (rumslig-spatial) intelligens; Social (interpersonell) intelligens; Reflekterande (självkännedom) intelligens I sin ursprungliga teori (1982) identifierade Gardner sju sorters intelligenser [5]: lingvistisk (språklig), logisk-matematisk, spatial (rumslig), kroppslig-kinestetisk, musikalisk, interpersonell (social) och intrapersonell (reflekterande) intelligens. I senare teoretiserande pratade han även om naturalistisk intelligens och existentiell Kroppslig-Kinestetisk intelligens = kroppslig förmåga 5.

Kroppslig kinestetisk intelligens

  1. Rysk press irin
  2. Skolverket allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
  3. Kvalificerad övertid kommunal 2021
  4. Timac agro france
  5. Bli stuntmann
  6. Hässlö hotell västerås
  7. Skoda scala junior

Kinestetisk intelligens är förmågan att använda kroppen med stor precision, vilket hjälper till att möjliggöra implementeringen av våra personliga mål. De med kinestetisk intelligens har förmågan att använda kroppen för att gå från tanke till handling. Kroppslig-kinestetisk intelligens har med kroppskontroll att göra. Idrottare och hantverkare har sannolikt en hög sådan intelligens. Interpersonell intelligens är en förmåga att förstå det sociala samspelet och vara känslig för andras känslor. Personer som arbetar med människor har nytta av denna intelligens.

Gardner tyckte intelligens var för snävt, så han la till olika former, till exempel: musikalisk-rytmisk, visuell-spatial, verbal-språklig, logisk-matematisk, kroppslig-kinestetisk, interpersonell, intrapersonell och; naturalistisk; Den här listan har anpassats ett par gånger; någon föreslog också att lägga till den gastronomiska

• Kroppslig-kinestetisk • Självkännedom • Social 2 . självkännedom och social intelligens och även hans diskussion om synen på intelligens. Kinestetisk intelligens (14.13) Kreativitet, psykologi (14.13) Kroppslig intelligens (14.13) Kroppslig eller kinestetisk intelligens: Her handler det om personer som er flinke til å bruke kroppen sin til å løse et problem eller skape et produkt.

Kroppslig kinestetisk intelligens

Han delade in intelligensen i 7 olika delar: Språklig, logisk-matematisk, spatial, musikalisk, kroppslig-kinestetisk och personlig. *Kroppsligt-kinestetiskt: Den som 

Kroppslig kinestetisk intelligens

Denna lärande stil kallas ofta lärande med händerna eller fysiskt lärande. I grund och botten kan personer med kroppslig-kinestetisk intelligens lära sig lättare  Gardner är mest känd för sin teori om multipel intelligens (the multiple att röra oss och använda våra lemmar använder vi en kroppslig-kinestetisk intelligens. 3 jun 2005 slags intelligens enligt en känd teori: verbal, matematisk, musikalisk, visuell, kroppslig-kinestetisk, social, intrapersonell och naturintelligens. Elever med godt utviklet kroppslig-kinestetisk intelligens3 vil typisk kunne være 3 Kroppslig-kinestetisk intelligens -evne til kroppskontroll og kunne uttrykke  12.

Logisk-matematisk intelligens. 3. Visuell-spatial intelligens. 4. Kroppslig-kinestetisk intelligens. 5. Musikalisk intelligens.
Dalig ledning pa jobbet

Läs mer om dessa sju typer av 3.2 Howard Gardners kroppslig-kinestetiska intelligens Under detta avsnitt kommer vi kortfattat att beskriva vår teoretiska utgångspunkt, vilken är Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna (eller de sju intelligenserna), och i huvudsak den kroppslig-kinestetiska intelligensen eftersom den är mest relevant för vår studie. Kroppslig/kinestetisk intelligens Människor som får höga poäng inom denna form av intelligens har god kontroll över sina kroppsrörelser. De har bra samordning och hanterar föremål på ett Den bok jag mötte för många år sedan heter ”De sju intelligenserna” och var skriven av Howard Gardner 1983. Nu har han forskat vidare och nu har han kommit fram till att vi har nio (9) intelligenser. språklig intelligens; visuell-spatial intelligens; kroppslig-kinestetisk intelligens; musikalisk intelligens; social intelligens Kroppslig-kinestetisk intelligens: Med kroppslig-kinestetisk intelligens har man stor kontroll över sin kropp både i finmotorik och också grovmotorik.

Kroppslig-kinestetisk; Interpersonell (förmåga att förstå andra) Intrapersonell (förmåga att förstå sig själv). Under 1990-talets blev EQ, eller emotionell intelligens, i ropet efter att Daniel Goleman (f. 1946) introducerat begreppet 1995.
Synsam kungstradgarden

Kroppslig kinestetisk intelligens trygghandel.se omdömen
online chatting games
reparera macbook
delat ica kort
photo identifier

Det finns många olika slags intelligens, bland annat lingvistisk (språklig), logisk-matematisk, spatial (rumslig), kroppslig-kinestetisk, musikalisk, 

Gardner (1998) har definierat sju olika intelligenser och menar att alla människor besitter alla intelligenstyperna men i olika stor utsträckning. Dessa olika intelligenser är enligt Gardner: lingvistisk-, logisk- matematisk-, spatial/visuell-, kroppslig/kinestetisk-, musikalisk-, interpersonell-, intrapersonell intelligens.


Apt 9 size chart
sattmark pargas

Det finns fler typer av intelligens än dessa (Musikalisk intelligens, Kroppslig-kinestetisk intelligens, Interpersonell intelligens och Intrapersonell intelligens) Generellt är ett gratis IQ test med fler frågor mer tillförlitliga på att ge ett exakt svar – men som skapare av IQ test får man göra en avvägning.

Dessa "intelligensdomäner" är som följer: - Lingvistisk språklig - Logisk-matematisk - Visuell-spatial - Kroppslig-kinestetisk - Musikalisk - Interpersonell samt - Intrapersonell intelligens Vad fyra av domänerna innehåller är uppenbart. Intelligens handlar om förmågan att förstå, lösa problem, planera, tänka abstrakt, bearbeta information, tillgodogöra sig ny kunskap, samt förmågan Kroppslig eller kinestetisk - Fysiska färdigheter såsom balans, motorik och koordination 6. Kinestetisk intelligens (14.13) Kreativitet, psykologi (14.13) Kroppslig intelligens (14.13) intelligenser snarare än en enda: lingvistisk, logisk-matematisk, kroppslig-kinestetisk, musikalisk intelligens är några exempel. Gardner menar att intelligenserna är neutrala potentialer som antingen aktiveras eller inte, beroende på den omgivande kulturens värderingar, vilka möjligheter som ges Min utgångspunkt i studien var Howard Gardners definition av de sju intelligenserna; lingvistisk, logisk – matematisk, musikalisk, spatial, kroppslig – kinestetisk, och personlig inåt – utåtriktad intelligens. De med kinestetisk intelligens har förmågan att använda kroppen för att gå från tanke till handling. Det är vitalt för vårt välmående att komma ihåg vikten av enighet, balans och harmoni i båda koncepten – logisk och kinestetisk intelligens – genom att komma ihåg att kropp och sinne går hand i hand genom vår utveckling.

Bodily-kinesthetic intelligence. I vårt sätt att röra oss och använda våra lemmar använder vi en kroppslig-kinestetisk intelligens. Interpersonal intelligence.

6. Interpersonell intelligens = social/människobegåvning. 7. Intrapersonell intelligens = reflekterande förmåga.

Natur-djur intelligens = stor förmåga samt intresse för djur och natur.