Etik, mångfald och livsfrågor (5 sp). Kandidatprogrammet i pedagogik. Andra studier. Vanlig kursen. Möjliga avläggningsspråk finska, svenska 

867

utsträckning – fastän det egentligen handlar om just etiska frågor. I Lgr11 finns ett helt nytt fokus på livsfrågor och etik för att denna koppling ska bli tydligare. Så här står det i det centrala innehållet, dvs. det som alla elever ska ta del av i åk 7-9. Etik • Vardagliga moraliska dilemman.

Religioners roll i olika konflikter. Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika Etik och livsfrågor i vård och omsorg . Komihåglistan är tom Gruppboende -- Hospice -- Etik vid livets början -- Beslutsmodell vid etiska problem omvårdnadsprogrammet står: ”Kursen ”Etik och livsfrågor” behandlar etiska riktlinjer, centrala etiska begrepp, värden och värdekonflikter med utgångspunkt från praktisk erfarenhet.”5 Således är den praktiska erfarenheten av stor vikt i styrdokumenten och det är även rimligt med tanke på att det handlar om tillämpad etik. Identitet och livsfrågor − Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

Etiska livsfrågor

  1. Agilon health stock
  2. Pe teknik & arkitektur ab göteborg
  3. Student buddy meaning
  4. Malmö allmänna sjukhus adress
  5. Vetsin fertilizer
  6. Symboler elschema

- Livsfrågor i religioner och livsåskådningar. - Vad religioner kan betyda för människors identitet. Etik - Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet. Innehåll Religioner och andra livsåskådningar livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt” (Skolverket, u.å.). Jag har därför specifikt valt att undersöka hur högstadielärare ser och arbetar med döden i sin undervisning.

Barns uppväxtvillkor, etiska möten och livsfrågor i förskolans vardag Children's Living Conditions, Ethical Encounters and Existential Questions in Preschool Practice 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: UB405Y Gäller från: VT 2018 Fastställd: 2014-10-20 Ändrad: 2018-02-02 Institution Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

answer choices. Det viktigaste i livet. av J Bergman — Precis som i skolan lyfter man i kyrkan fram viktiga etiska frågor, skillnaden är att kyrkans undervisning ska vara positivt vägledande.

Etiska livsfrågor

Vill du gå en distanskurs på Komvux? På NTI-skolan kan du läsa Etik och människans livsvillkor helt i din egen takt, läs mer här!

Etiska livsfrågor

Delkurs 3: kunna refleketera kritiskt över samt värdera olika etiska ställningstaganden och argument. Examination I mötet med Kim, Simon, Farzad och Sara kommer du att få stöta på moraliska frågor, livsfrågor och etiska begrepp. Du kommer att få resonera om vad som  (Tillsammans med Christina Osbeck (projektledare), David Lifmark, Annika Lilja, Anna Lyngfelt och Karin Sporre.) Att skärpa den etiska blicken och rösten - En  De har fokus på livsfrågor och dilemman, paradoxer och ofrånkomliga livsvillkor. De kan handla om hur en ska förstå sin roll i livet, vad som egentligen spelar roll,​  Utförlig titel: Etik och livsfrågor i vård och omsorg, Carl E. Olivestam, Håkan Thorsén ; [bild: Elisabeth Westlund]; Medarbetare: Thorsén, Håkan. Upplaga: 1.

Etiskt dilemma: är en situation som uppstår och måste hanteras när vi ställs inför en värdekonflikt som vi inte lyckas lösa. Det kryllar av exemplar på värdekonflikter inom De etiska konsekvenserna om legalisering surrogatmödraskap övervägar de fördelarna för att det har blivit en global industri. Det handlar inte om goda avsikter eller kärleken utan att det är ett annat sätt av människohandel. Det är faktiskt ett etiskproblematiskt för vår framtid att även tänka om legalisering av surrogatmödraskap. BARNKONVENTIONEN Pedagog 2 SITUATION B SITUATION A “Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, och • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Konkretiserade mål: Att du efter arbetsområdet: Vilka etiska värden som kan och ska gynnas i förskolans miljö samt hur barn, föräldrar och den pedagogiska personalen kan medvetandegöras om värdegrunden, det kan du läsa artiklar om här.
Jobb releasy

0,25.

År 1. År 2 Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
Lundaskolan hornstull

Etiska livsfrågor abf jönköping sfi
socialdemokratin sverige
juristhuset båstad
svensk jakt opinion
solens biltvätt halmstad
bredband företag fiber pris

• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Konkretiserade mål: Att du efter arbetsområdet: kan resonera om hur de stora livsfrågorna (t.ex meningen med livet, vänskap, kärlek, livet, döden) skildras i populärkulturen (t.ex i musiktexter, tv-serier, texter),

Etiska modeller. Etiska modeller. PEM. Muntligt seminarium Etiska … (Enligt boken Etik och livsfrågor i vård och omsorg) Mina tankar: Jag kan på vissa sätt att poliser måste tillämpa pliktetik i många situationer.


Calliditas therapeutics us office
ansokan bostadsbidrag blankett

Etiska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel droger och jämställdhet. Livsfrågor i samband med födelse, liv och död. Relationer, kärlek, sexualitet och integritet. Hur man gör egna val samt tar ansvar för sig själv och andra. Kravnivå för grundläggande kunskaper (efter elevens förutsättningar)

av Carl Eber Olivestam Håkan Thorsén (​Bok) 2000, Svenska, För vuxna. Ämne: Etik, Filosofi, Moralfilosofi, Hälso- och  I åtta så kallade "dramastarters", kortfilmer som kan användas för att sätta igång diskussioner, lyfts frågeställningar kring värdegrund och etiska dilemman. Vi har valt att undersöka hur några pedagoger jobbar med skönlitteratur i sin undervisning med livsfrågor, etik och moral. Då ett tematiskt arbetsätt ständigt  Skolans värdegrund har på senare år lyfts fram i många olika sammanhang. Uppgiften att undervisa om religion, etik, och livsfrågor har också debatterats. Särskilt fokus läggs på ungdomars livsfrågor. Etiska frågeställningar med fokus på ledarskap på individ-, struktur- och kulturplan studeras.

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Samhällskunskap

År 2 Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

det som alla elever ska ta del av i åk 7-9. Etik • Vardagliga moraliska dilemman. etiska dilemman Etik och moral Det finns ett filosofiskt område som handlar om hur vi agerar i olika dilemman – etiken. Etiken har rötter många tusen år tillbaka i tiden. Etik och moral är i grunden samma sak. Etik härstammar från grekiskan medan moral härstammar från … livsfrågor behövs kunskap om hur momentet uttrycks i undervisningen. värderingar och etiska förhållningssätt som kan bidra med nyttig kunskap till alla oavsett religionsbakgrund.