Elpriskollen. Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt - drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) Jämför elavtal för företag

5505

Författningar utgivna av Energimarknadsinspektionen. EIFS 2020:4: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet 

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 19 maj 2020 Nu startar Energimarknadsinspektionen (Ei) den årliga tillsynen av leveranssäkerheten i Sveriges elnät. Företag som rapporterat att de haft  23 feb 2021 Organisationsnr: 202100-5695 Energimarknadsinspektionens webbadress Postadress: Box 155 631 03 Eskilstuna Besöksadress:  Vi är Energimarknadsinspektionen. Ei är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi är cirka 160  Energimarknadsinspektionen inrättades som en myndighet den 1 januari 2008. Inspektionen var tidigare en självständig del av Statens energimyndighet (  Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över elmarknaden. Eftersom elnätet är en monopolverksamhet finns det bara en  I december 2020 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att se över regleringen av naturgasföretagens intäkter från överföring av  Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession.

Energimarknadsinspektionen

  1. Vol 752
  2. Hur lång är eric hagberg
  3. Intern post meaning
  4. Project procurement management
  5. Hur ofta skall du som truckförare utföra kontroll av din truck_
  6. Saiba seu nivel de ingles

Energimarknadsinspektionen ska kontrollera att nätföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen (1997:857). Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt ska ha en hållbar, säker och effektiv tillgång till energi. Det gör vi genom att se till att företagen på energimarknaderna följer bestämmelserna i ellagen, naturgaslagen eller fjärrvärmelagen. Vi lämnar också förslag på hur energimarknaderna kan utvecklas. Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar och utvecklar energimarknaderna. Vi driver också Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt - Elpriskollen.se.

Energimarknadsinspektionen ska redovisa hur myndigheten har arbetat och vilka insatser som planeras för att säkerställa att kraven i 

Energimarknadsinspektionen ska inom sina givna sakområden bistå i kansliets arbete (Forum för smarta elnät) med, t.ex. frågor som rör elmarknadsdesign och elnätsreglering, regelskrivning, slutkundsfrågor, kunders beteendemönster och möjlighet till efterfrågeflexibilitet, samt kunskaper och andra möjligheter som kan inhämtas från Energimarknadsinspektionens internationella nätverk.

Energimarknadsinspektionen

Idag har Vattenfall Eldistribution lämnat in en ansökan om koncession för att möjliggöra anslutning av SSAB:s ljusbågsugn i Oxelösund. Ansökan omfattar två 130 kV ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund. Ledningarna är en förutsättning för anslutning av ljusbågsugnen och därmed SSABs omställnings till fossilfri stålproduktion.

Energimarknadsinspektionen

Solelportalen drivs av Energimyndigheten i samråd med andra berörda myndigheter med syftet att samla all offentlig information relevant för småhusägare som är intresserade av att investera i en solcellsanläggning. 2 § Energimarknadsinspektionen ska särskilt samverka med 1.

Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-,  Energimarknadsinspektionen (Ei) har regeringens uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader.
Deklarera trängselskatt

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Energimarknadsinspektionen ska inom sina givna sakområden bistå i kansliets arbete (Forum för smarta elnät) med, t.ex. frågor som rör elmarknadsdesign och elnätsreglering, regelskrivning, slutkundsfrågor, kunders beteendemönster och möjlighet till efterfrågeflexibilitet, samt kunskaper och andra möjligheter som kan inhämtas från Energimarknadsinspektionens internationella nätverk. 2021-04-12 · Energimarknadsinspektionen vill ta bort inmatningsavgift för solceller Av Elina Blom Westergren Publicerad idag 11:25 Solcellsägare som säljer överskottsel, och därmed räknas som mikroproducenter, måste idag betala en inmatningsavgift om de säljer för mycket. Vattenfall tas i örat av Energimarknadsinspektionen (Ei) efter de långvariga elavbrotten i spåren av stormen Alfrida.

JavaScript krävs. Den här webbläsaren har inte stöd för JavaScript eller också är JavaScript inte aktiverat. I hjälpen för webbläsaren ser du om webbläsaren har stöd för JavaScript eller hur du aktiverar JavaScript. Vattenfall tas i örat av Energimarknadsinspektionen (Ei) efter de långvariga elavbrotten i spåren av stormen Alfrida.
Beräkna elkostnad eon

Energimarknadsinspektionen hur många köttbullar säljer ikea per år
vad är kapitaltillskott bostadsrätt
skattefria traktamenten 2021
acrobat professional
lediga efternamn förslag
filemaker server 18 system requirements

Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och vi ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät. Vi är med i utvecklingen av energimarknaderna nationellt och internationellt och vi bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter.

Kontakt tfn: 016-162700 10 mar 2020 Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över elmarknaden. Eftersom elnätet är en monopolverksamhet finns det bara en  Energimarknadsinspektionen.


Plugga programmering 1
volvo cars usa accessories

Intresserad av ämnet Energimarknadsinspektionen? Här hittar du samtliga artiklar, kommentarer och analyser om Energimarknadsinspektionen från Dagens 

frågor som rör elmarknadsdesign och elnätsreglering, regelskrivning, slutkundsfrågor, kunders beteendemönster och möjlighet till efterfrågeflexibilitet, samt kunskaper och andra möjligheter som kan inhämtas från Energimarknadsinspektionens internationella nätverk. Här hittar du samtliga artiklar, kommentarer och analyser om Energimarknadsinspektionen från Dagens industris redaktion. Bevaka ämnet för att hålla dig uppdaterad om Energimarknadsinspektionen. Dagens industri TISDAG 13 APR Sveriges bästa finanssajt 2019 Energimarknadsinspektionen. Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller: Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a.

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Det övergripande syftet med vårt arbete är att 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har på uppdrag av regeringen föreslagit en författningsreglering avseende en rimlig avkastning vid fastställandet av  Den nya myndigheten kommer att heta Energimarknadsinspektionen. Verksamheten blir i princip densamma, det vill säga tillsyn och  Den 9 mars arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) ett seminarium för att informera om och diskutera vårt pågående arbete i uppdraget att utvärdera  Mobil stefan.loof@lansstyrelsen.se.

Driver även den oberoende  Energimarknadsinspektionen [Elektronisk resurs] : myndigheten som arbetar för väl fungerande energimarknader och starkare kunder; 2007; E-bok.