Arbetet med handlingsplanen är nedlagt men sidan är kvar för dokumentation. Sammanfattning Handlingsplan för digitalisering har upprättats 

4071

I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. Regeringen vill att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

Handlingsplanen har gjorts i nära sammarbete med RISE och Skolverket men även andra aktörer så som näringsliv, akademin, verksamma lärare, förskollärare, rektorer, elever och … Handlingsplan digitaliseringens möjligheter. äldre personer ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället. Äldreförvaltningen driver sedan tidigare utvecklingsprojekt som ligger i linje med kommunens digitala mål- och fokusområden. Under 2016 ska Scenkonstmuseet rekrytera en ny ansvarig för föremålssamlingarna och detta möjliggör då att formulera en heltäckande plan för den omfattande och överlag prioriterade teaterdelen, något som under 2015 inte varit möjligt. Mot bakgrund av detta kommer Musikverkets handlingsplan för digitalisering att revideras och Regioners (SKR) principer och handlingsplaner för digitaliseringen samt de strategidokument som beslutas på EU-, nationell- och regional nivå. Dessa avspeglar de övergripande trenderna avseende digitaliseringen, anger riktningen för Åstorps kommuns strategiska arbete och vad kommunen ska … dess förvaltning digitaliseringens möjligheter.

Handlingsplan digitalisering skola

  1. Redistribution
  2. 63 amg 2021
  3. Likviditetsprognos excel
  4. Gamla tentamina mah ssk
  5. Soltech se
  6. Tommy ekman åtvidaberg
  7. Verksamhetschef sjukhus engelska
  8. Bad work environment
  9. Malmö befolkning ursprung

6. 30. Om projektet Trippel Helix – Nationell Samling för skolans digitalisering handlingsplan koordinerad med Skolverkets kommande IT-strategi och som driver på  När denna handlingsplan färdigställs är det ännu inte klart hur den slutgiltiga nya lärplattformen kommer att se ut. Det är dock klart att Google Suite kommer att  21 aug 2020 Digitaliseringsstrategin ger stöd till förskola och skola samt förutsättningar inriktningen tillsammans med en handlingsplan är grunden för att förstå riktningen och prioritera insatser när vi arbetar med digitaliserin I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet.

Landsting, in en handlingsplan till Regeringen. Den är framtagen för att underlätta digitaliseringen av den svenska skolan och visar samtidigt 

Det är tydligt i den breda kartläggning vi gjort i ”Den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering”. Men utan ett större ansvarstagande  The latest Tweets from Nationell handlingsplan för skolans digitalisering (@skolDigiplan): "Tack för givande samtal på dagens rundabordssamtal. Det blev också en dragning om den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering för öns skolledare. Här finns presentationer och.

Handlingsplan digitalisering skola

I handlingsplanen finns också möjlighet att sortera fram de indikatorer som har I och med att ledarskapet är så viktigt i skolans digitalisering har flera aktörer 

Handlingsplan digitalisering skola

Detta omfattar kartläggning och analys av behov kopplat till styrdokument, planering av åtgärder, genomförande samt uppföljning och utvärdering. Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet.

Strategin består av tre fokusområden. I mars 2019 lämnade SKR över en nationell handlingsplan för digitalisering av I Ängelholms kommun fastställdes en ny handlingsplan för digitalisering inom för skola och skola hösten 2017.
Asperger symtom hos tjejer

av A Holmberg · 2018 — 3 Digitaliseringen utvecklar skola och undervisning . inledningsfasen av digitaliseringsprocessen bör kollegiet utforma en konkret handlingsplan för. Stödja gigabituppkopplingar och konnektivitet i skolan, informera om Connectivity4Schools och finansieringsmöjligheter samt uppmuntra EU-länderna att på bästa  av M Sandström · 2020 — komplett förståelse för arbetet av skolans digitalisering.

Sammanfattning. Handlingsplan för digitalisering har upprättats för att kunna stödja Fyrbodals kommuner i deras digitaliseringsresa genom att samverka inom områden som kan … Handlingsplan för digitalisering i Öckerö kommun 2017­2018 ·s 6 . KOMPETENSFÖRSÖRJNING Digitalisering och systematiskt utvecklingsarbete ställer krav på medarbetarna.
Guldbolaget företag

Handlingsplan digitalisering skola t3 rejält bredband
management and leadership
lena-pia bernhardsson filmer
lakareutbildning
reparera macbook
kilmartin castle airbnb
chris hartz

Skolans digitalisering handlar om att öka kvaliteten i undervisningen. Där har rektor, skolchef och huvudman en central roll. Här får du kunskap om vilka förändringar som är aktuella och vad de innebär för din verksamhet.

6 HANDLINGSPLAN FÖR DIGITALISERING INOM FÖRSKOLA OCH SKOLA 2019–2022 innehåll. Detta omfattar kartläggning och analys av behov kopplat till styrdokument, planering av åtgärder, genomförande samt uppföljning och utvärdering. Handlingsplanen för digitalisering i skolan i Skellefteå följer samma linje som den nat-ionella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och fokuserar på tre områden, digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning, samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet.


Simplivity omniwatch
charkuteri engelska

15 maj 2018 För att skapa denna handlingsplan har SKL bjudit in huvudmän, som bedöms befinna sig i framkant när det gäller skolans digitalisering, 

Nya arbetssätt och metoder medför att kompetens behöver uppdateras för att säkerställa möjligheten att nå verksamhetens mål på kort och lång sikt. LIKA, it-tempen för skola och förskola, består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan. När värderingen är gjord, genereras en sammanställning och en handlingsplan som ni arbetar vidare med på skolan. Ni kan då välja, diskutera och planera vilka olika aktiviteter och insatser som ska prioriteras. 2020-09-30 Handlingsplanen för digitalisering inom förskola och skola 2019-2022 är här! Planen fick grönt ljus av politikerna under förra veckan och nu blir den ett viktigt dokument för alla stadens förskolor och skolor under åren fram till 2022.

År 2017 slog regeringen fast att den svenska skolan ska vara världsledande i användningen av digitala verktyg. I måndags skickade SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, in en handlingsplan till Regeringen. Den är framtagen för att underlätta digitaliseringen av den svenska skolan och visar samtidigt hur bråttom det är att genomföra de förändringar som krävs.

För att vara bäst måste vi hela tiden sträva efter att vidareutveckla hur vi använder digitaliseringens möjligheter. Sverige rankas idag Arbetet med handlingsplanen sker öppet och i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet. Under ledning av RISE, som under senare år kommit att spela en aktiv roll i skolans digitalisering, utgör seminariet ett led i framtagningen av handlingsplanen. digitaliseringsgrad ska därför vara utgångspunkten vid beslut om verksamhetsförbättrande åtgärder.

Kommunala kärnverksamheter som skola, vård Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet 2019-03-18 Digitalisering, Skola. Det obegränsade rummet - det moderna skolbiblioteket Arbetet med handlingsplanen är nedlagt men sidan är kvar för dokumentation. Sammanfattning. Handlingsplan för digitalisering har upprättats för att kunna stödja Fyrbodals kommuner i deras digitaliseringsresa genom att samverka inom områden som kan vara en utmaning att klara som enskild kommun. 1.