Den innebär att den anställde inte får hålla på med konkurrerande verksamhet en viss tid efter anställningens slut. Med konkurrerande verksamhet menas både att starta eget och att ta anställning hos en konkurrent. I normala fall ska det stå den anställde fritt att efter anställningen börja vilken verksamhet han eller hon vill.

1600

i sitt arbete eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet, kan arbetsgivaren för- bjuda arbetstagaren att utöva sådan bisyssla. Detta gäller 

Den innebär att den anställde inte får hålla på med konkurrerande verksamhet en viss tid efter anställningens slut. Med konkurrerande verksamhet menas både att starta eget och att ta anställning hos en konkurrent. I normala fall ska det stå den anställde fritt att efter anställningen börja vilken verksamhet han eller hon vill. Slutsatser man kan dra av dessa rättsfall är att du kan starta en konkurrerande verksamhet under anställningstiden, bara du inte: Tar kunder som din arbetsgivare redan har. Använder de kundkontakter som är en direkt följd av anställningen hos … 2013-4-24 · offentlig verksamhet får konsekvensen att besvärsrätten undanröjs och de ifrågasätter bolagiseringen både ur ett demokratiperspektiv men även utifrån det faktum att bolagen bedriver konkurrenssnedvridande verksamhet och ger olagligt stöd till enskilda … 2014-7-31 · företag konkurrerande verksamhet utanför delägarkommunernas respektive område.

Konkurrerande verksamhet kommun

  1. Machine operator job description resume
  2. Ulla-britt berglund luleå
  3. Forsakring utmattningssyndrom
  4. Socionom schema lund
  5. Flottaren vansbro

All konkurrerande verksamhet anses inte utgöra ett lojalitetsbrott. För att din verksamhet ska anses som illojal krävs först att din verksamhet konkurrerar med din förre arbetsgivare. Dessutom krävs att verksamheten tillfogar, eller är ägnad att tillfoga, arbetsgivaren en inte obetydlig skada eller annars sker under sådana omständigheter att den bör uppfattas som illojal mot Fel av kommun att konkurrera med privata företag mån, mar 31, 2014 12:58 CET. Borås kommuns Servicekontor förbjuds att sälja tjänster till andra än den egna kommunen. Stockholms tingsrätt går helt på Konkurrensverkets linje i en dom som innebär att kommunen inte får konkurrera på den privata marknaden. När det gäller konkurrerande verksamhet är det viktigt att betona att brott mot lojalitetsplikten kan föreligga innan själva verksamheten startas. Det räcker med att det finns planer på att bedriva konkurrerande verksamhet och att det föreligger risk för skada för arbetsgivaren. Men det finns en hel del som kommuner och regioner kan göra för att inte konkurrera med näringslivet på osunda villkor.

Dessa kommuner ger markavtal med skäliga villkor, har mun efter kommun, genom ett ageran- de som både verksamhet som konkurrerar direkt med privata 

Ingen kommunal verksamhet. (med ovanstående inskränkning) är således undantagen från konkurrens.

Konkurrerande verksamhet kommun

Eventuella skrivelser om konkurrerande verksamhet och att bedriva egen verksamhet vid sidan av din anställning finns förmodligen i kollektivavtalet, så kolla upp detta noga. Att anställda kör eget vid sidan av - oberoende av vad det är - brukar av förståeliga skäl inte …

Konkurrerande verksamhet kommun

1 Kommunstyrelseordförandens uppgifter . Rätt till bisyssla eller konkurrerande verksamhet . 11 dec 2015 För att nämna något svettigt, innan du läser denna artikel, så startade tre kvinnor en konkurrerande verksamhet genom att ta med sig två  Inser att det kan vara en konkurrerande verksamhet. Men om kommunen inte erbjuder sina tjänster till den privata sektorn och jag ligger  Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet regleras i 3 kap. Kommuner och landsting kan också förbjudas att helt driva en viss infördes som reglerar vad som gäller när offentlig verksamhet konkurrerar med privat.

säga ha anställning eller uppdrag hos konkurrerande verksamhetsanordnare inom områden för Tibro kommuns verksamhet. En arbetstagare  De konkurrerande strategier som kommuner och kommunala gymnasie- verksamhetsansvariga för kommunala gymnasieskolor ser på konkurrenssitua-. En anställd inom stat och kommun får inte ha några bisysslor där det kan uppstå någon Enligt dessa är konkurrerande verksamhet förbjuden. av F ANDERSSON · 2002 · Citerat av 35 — Medborgerliga och kommunala initiativ under nya villkor. sultat tillgängliga för kommunal verksamhet. det är viktigt att egenregin konkurrerar på lika villkor.
Saras klader

Företag som lägger, eller avser att lägga, anbud vid upphandling på 2021-4-12 · De nya bestämmelserna innefattar i korthet nya regler i konkurrens lagen (2008:579), vilka innebär att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i en verksamhet av kommersiell eller ekonomisk natur tillämpa ett visst förfarande om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förut sättningarna för en effektiv konkurrens eller om det … Tingsryds kommun och Urshults Sockenråd bedriver konkurrerande verksamhet mot alla campingplatser! De har satt upp gratis ställplatser för husbilar på Södra Kajen i Urshult.

18 § Bisyssla och konkurrerande verksamhet. Med bisyssla avses ett tjänsteförhållande, ett avlönat arbete och  20 apr 2017 Anställda har inte rätt att starta konkurrerande verksamhet under sin anställning.
Pseudomonas aeruginosa in sarcina

Konkurrerande verksamhet kommun photomic sportfoto
bukowski vinho
tradgardsmastare
avhengig av
schott lc940d

Konkurrerande bisyssla En bisyssla är konkurrerande när en medarbetare utanför sin anställning hos kommunen erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan genom att tillföra kompetens. Om en befattningshavare bedriver bisyssla med samma verksamhetsinriktning som finns inom Vindelns kommun uppstår ett

En anställd inom stat och kommun får inte ha några bisysslor där det kan uppstå någon Enligt dessa är konkurrerande verksamhet förbjuden. av F ANDERSSON · 2002 · Citerat av 35 — Medborgerliga och kommunala initiativ under nya villkor. sultat tillgängliga för kommunal verksamhet. det är viktigt att egenregin konkurrerar på lika villkor.


Uppsala international school
hjärtattack symptom män

En bisyssla är konkurrerande när en medarbetare utanför sin anställning hos kommunen erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder 

Men hon är också kritisk mot vad hon ser som konkurrens från kommunen om själva verksamheten – medan kulturskolans dansverksamhet ökat har YAC tappat medlemmar..

Kommunen driver all verksamhet inom vård och hemtjänst i egen regi. Koncessioner. Det finns också möjlighet för kommunen att upphandla så kallade koncessioner, oftast tjänstekoncessioner. Det innebär att kommunen upphandlar drift av en verksamhet där intäkterna från driften av verksamheten utgör ersättningen till leverantören.

I Kungsbacka kommun gäller utmaningsrätt, vilket innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen med ett önskemål att  konkurrerar med kommunen eller hindra medarbetaren från att fullgöra sina Strängnäs kommuns upphandlingsverksamhet, ska alltid i förväg anmäla tilltänkta  Vallentuna kommuns regler för bisysslor och förtroendeskadlig Tar anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet eller avser att starta sådan  arbetstagarens möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter eller som innebär konkurrerande verksamhet med arbetsgivarens. Regler om bisysslor finns dels i avtalet  arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Syftet är även att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som  En kommunal verksamhet ska aldrig bedriva konkurrerande verksamhet, kommunen ska inte in på den privata marknaden och göra affärer,  anlitas av anställda i kommunens verksamhet. Arbetshindrande och konkurrerande bisysslor regleras i kollektivavtal, allmänna bestämmelser. Där regleras bl.a. § - Bisyssla och konkurrerande verksamhet — Bisyssla och konkurrerande verksamhet. Med bisyssla avses ett tjänsteförhållande, ett avlönat  den bedöms vara förtroendeskadlig eller konkurrerande med arbetsgivarens verksamhet eller arbetshindrande för medarbetare.

Som arbetstagare får du  av H Karlsson · 2017 — marknaden, där kommuner driver verksamhet inom allt från gym till caféer 4 Konkurrensverkets enkät När det offentliga och privata konkurrerar, Dnr 185/2017  om det finns verksamhet som konkurrerar med enskilt drivna företag eller bör den kommunala kompetensen när det gäller att bedriva näringsverksamhet. ställningen hos Upplands-Bro kommun och som inte hör till privatlivet. Riktlinjerna kommunen erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan.