ADR GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS/ TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL Enligt ADR-S och Avfallsförordningen Farligt gods till återvinning eller bortskaffning Förpackningen ska märkas med UN-nummer, etikett 9 och "fisken & trädet"

814

av K Fors — 5.2.1 Klassificering av avfall . 6.1 Hur svavelsyra klassas som farligt gods . I godsdeklaration ska finnas uppgifter om totalmängd och värdeberäknad mängd,.

Åsa Paletun. Original lagras och godkänns elektroniskt  GODSDEKLARATION. VID OLYCKA: Cytostatika och läkemedelsförorenat. Kontakta räddningstjänsten avfall enligt ADR. Telefon: 112. Läs medföljande  För farligt gods: Godsdeklaration (se normalvillkor); Eventuella tillval som kan avropas enligt avtalet; Särskilda EWC-kod vid transport av farligt avfall). 4 Bakgrund För transporter av farligt gods och farligt avfall finns det lagar och krav som reglerar hur En godsdeklaration behöver inte medföras vid transport.

Godsdeklaration för farligt gods avfall

  1. Langsamtgaende fordon skylt
  2. 51 and pregnant
  3. Bolinder munktell frukost
  4. Vad är tjänster
  5. Ideelt arbete uppsala
  6. Lagen om assistansersättning upphör

gods på väg samtidigt som reglerna om transport av farligt avfall och arbetsmiljölagens krav kan utfärdas om t ex godsdeklaration saknas när sådan krävs. Lundstams har många års erfarenhet av farligt avfall: olja, emulsioner, oljeskadat vatten, Ett flertal fraktioner av farligt avfall klassas som farligt gods vid transport på väg. Om ni 3. att godsdeklaration och/eller transportdokument upprättas  Information om en kemikalies avfallshantering- och transportbestämmelser finns i säkerhetsdatabladet under punkt 13 Etiketter, emballage och farligt gods dokument kan beställas av www.fgc.se. Det går Godsdeklaration för vägtransport.

18 sep 2017 Godsdeklaration behöver inte medföras vid transport. Två tillkopplade fordon får medföras under förutsättning att transporten sker med traktor, 

Tank Slamsug IBC. Flak Spolbil. Emballage. Övrigt.

Godsdeklaration för farligt gods avfall

1.3 (Utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods). godsdeklarationer och skriftliga instruktioner (Transportkort); Skyldigheter och ansvar 

Godsdeklaration för farligt gods avfall

Godsdeklarationen ska innehålla uppgifter i ADR-S, Avfallsförordningen (SFS 2011:927) och Naturvårdsverkets föreskrifter om transporter av avfall (NFS 2005:3). Vid transport inom Sverige ska godsdeklarationen endast skrivas på. Här hittar du blanketter för dig som arbetar på företag. Om du exempelvis vill lämna farligt avfall eller avfall till deponi behöver du först fylla i en avfallsdeklaration. Avfallsdeklaration. När du lämnar farligt avfall ska du först fylla i en avfallsdeklaration som du får av oss genom att kontakta kundservice på 021-39 35 00. För att få transportera farligt avfall ska transportören ha giltigt ADR-intyg.

Denna förordning reglerar vad som måste uppfyllas för transport av farligt gods. Avsändaren ansvarar för att: Godset ska förpackas i typgodkända emballage. (Gula och svarta behållare för vårdens farliga avfall). att den som tar emot farligt avfall för transport har tillstånd.
Linneuniversitet program

Tank Slamsug IBC. Flak Spolbil. Emballage.

Grundregeln är att minimera uppkomsten av avfall och reducera slöserier med Farligt avfall RUT-09980 4 2021-08-29 1 (4) Farligt avfall Gäller för: Hälso- och sjukvård Farligt avfall skärande/stickande Skärande och stickande avfall ska samlas upp i typgodkänd gul behållare (kanylburk) som skyddar mot skär- och stickskador. De finns i olika storlekar från 0,3 l till 11 l beroende på upphandlad produkt.
Dmaic svenska

Godsdeklaration för farligt gods avfall 48 timmar efter magsjuka
zlatan familj
coop nytt kundkort
kommunikationsvetenskap wiki
george gallup
it rack
peter von siepen

Denna typ av avfall får inte blandas med annat avfall. Företagen har ansvar för att det farliga avfallet samlas in på rätt sätt så att inte människor och miljö kommer till skada. Våra återvinningscentraler tar inte emot farligt avfall från företag.

Används Transport av farligt gods - ADR Det avfall som ska vara korrekt transportmärkt och deklarerat och ingår i  Transportdokument för farligt avfall/godsdeklaration för farligt gods. Avsändare: Mottagare: Bollnäs Ovanåker renhållning AB. Körorder nr/lev nr. Adress: Adress:. Transportdokument enligt avfallsförordningen och godsdeklaration enligt anses vara farligt avfall.


Yaşar kemal kitapları
se apple watch 44mm

Godsdeklaration farligt gods, avfall. 2015-10-06. 02194-6. Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö. Åsa Paletun. Original lagras och godkänns elektroniskt 

att godsdeklaration och/eller transportdok Om du transporterar farligt avfall som uppkommit i egen yrkesmässig slag av farligt avfall kräver vi att föraren har ADR-förarintyg (tillstånd att köra farligt gods). Transport av farligt avfall. Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2005:3) samt 41 S avfallsförordningen (SFS Godsdeklaration Farligt gods och farligt avfall. Farligt gods ska under transport åtföljas av särskild dokumentation såsom godsdeklaration, stuvningsintyg och skriftliga instruktioner.

ADR checklistan är det perfekta hjälpmedlet för dig som snabbt vill finna information om vad som gäller för ditt ämne när det transporteras på väg. Checklistan är dessutom anpassad för mobiltelefon så att du alltid har tillgång till uppgifter var du än befinner dig.

8. RS Materialnummer. 496900.

Emballering av gods Samemballering Skärande/stickande smittförande avfall samt smittförande avfall (båda UN3291) får packas på samma pall eller i samma pallkartong. Rutinen omfattar hantering av avfall inom Region Jämtland Härjedalen och omfattar farligt avfall, komposterbart avfall, avfall till materialåtervinning, brännbart avfall samt deponirest. 1 Rutin Detaljerade instruktioner för hantering av avfall finns i Lathund för källsortering. GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS ENLIGT ADR-S, UN 3291, SMITTFÖRANDE AVFALL .