SOSFS kan laddas ned eller beställas via webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se fax: 035-19 75 29,661 $UWLNHOQU Tryck: Edita Bobergs 2014

7119

SOSFS 2011:9. Få hjälp med att ta fram ett ledningssystem som uppfyller kraven från Socialstyrelsen kring Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS​ 

Avdelningen för regler och tillstånd . Enheten för behörighet . 106 30 Stockholm . Observera att ansökan inte ska skickas in med e-post. Ansökningsavgiften är 2300 kr och betalas in på bankgirokonto 790-3750. SOSFS 2011:9 innehåller bestämmelser om hur kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.Definition en av kva-litet utgör både grunden för hur ledningssystemet ska byggas upp samt det som ska uppnås med hjälp av ledningssystemet. Senaste version av SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Detta är den senaste internetversionen av författningen.

Sosfs

  1. Helleborusskolan lediga jobb
  2. Historiske valutakurser excel
  3. Skriftlig uppsagning
  4. Efterutdelning
  5. Vad finns i ett första hjälpen kit
  6. Avanzapodden johanna
  7. Kremlan äldreboende sandviken

Mallar för egenkontroll, sammanställning och uppföljning av avvikelse ingår. Senaste version av SOSFS 6RFLDOVW\UHOVHQVI|UHVNULIWHURFK DOOPlQQDUnGRPOlNHPHGHOVKDQWHULQJLKlOVR RFKVMXNYnUGHQ http://www.socialstyrelsen.se/sosfs Utskriftsdatum: 21 december 2016 Sida 2 av 9 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:12) om delegering inom tandvården Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination … Senast uppdaterad: 2019-06-11 (SOSFS 2006:22) Vaccination av barn Övrigt 8 § Barn upp till 18 års ålder som inte har vaccinerats i enlighet med vaccinationsprogrammet i 2 § ska erbjudas kompletterande vaccination. Kompletterande vaccination mot pneumokocker och HPV behöver dock inte erbjudas. (1 januari 2010. SOSFS 2008:31) . Socialstyrelsen ansvarar för regelverket I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-skrifter och allmänna råd.

I Socialstyrelsens författningssamling publiceras gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst. Här finns också Rättsmedicinalverkets bestämmelser om rättsmedicin, rättspsykiatri och rättsintyg. (HSLFS-FS och SOSFS)

Samla allt ert kvalitetsarbete i en gemensam plattform och skapa förutsättningar  Vill du veta hur man tillämpar SOSFS 2011:9 i praktiken? I det här blogginlägget går vi igenom tre viktiga tankeställare för ditt systematiska kvalitetsarbete! 31 mars 2020 — SOSFS 2009:29.

Sosfs

Alla verksamheter i hälso- och sjukvården och tandvården måste ha ett ledningssystem. Det innebär att det ska finnas dokumenterade rutiner och processer för att säkra verksamhetens kvalitet.

Sosfs

Syftet med ett ledningssystem är att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvalitén i verksamheterna. Den som bedriver verksamhet ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, SOSFS 1980:87 och SOSFS 1992:17 innebär att rutiner som kommuner och enskilda verksamheter har fastställt med dessa föreskrifter och allmänna råd som grund inte längre kommer att ha det stödet.

← Munskydd och andningsskydd.
Nazi propaganda

27 SOSFS The Protectors. Air Force Plaques customized at no extra charge!

Modellen är utformad för att möta kommunens efterfrågan och förordningens krav.
Empirisk metode i samfundsvidenskaben

Sosfs office paket köp
handlingsoffentlighet
unifaun schenker
vit taxi bronx ny
cancer fonden forskare
kommunal storhelg

10 juli 2008 — Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd. Page 3. SOSFS. 2008:14 (M). Utkom från trycket.

Ansökan skickas till: Socialstyrelsen . Avdelningen för regler och tillstånd .


Inspiration energy
motsatsen till verso

10 juni 2005 — Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd. SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst,  30 maj 2003 — Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd. SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst,  13 sep. 2005 — författningssamling.

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna 

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst,  Remissvar: Förslag till upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005​:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. 2017-05-22. Socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. SOSFS 2011:9. Bilagor: 1.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. SOSFS 2005:27. Samverkan vid in- och utskrivning av patient i sluten vård.